തമിള്‍ കാഴ്ചകള്‍ വിത്ത്‌ മഴവില്‍

കുറ്റാല ത്തേക്ക്  പോകുന്ന  വഴിയിൽ കാര്‍ നിർത്തി യപ്പോള്‍  പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ആണിത് . നെല്ലി മരവും ഒരു ഉണങ്ങിയ മരവും അതിരാവിലെ പാടം ഉഴുന്ന കര്‍ഷകനും ഒക്കെ ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞു . പിന്നെ ഉള്ള കുഴപ്പം രാവിലെ ആയതിനാല്‍ തറയില്‍ നോക്കി നടക്കണം ഇല്ലെങ്കില്‍ പണി പാളും . പോകുന്ന വഴി നല്ലൊരു മഴവില്ലും തരമായി അതും കൂടി ഇതില്‍ തിരുകിയിട്ടുണ്ട് 

Comments

Popular posts from this blog

തെരുവ് ചിത്രകാരന്‍

ഏഴിലം പാല പൂത്തു

വഴിയോര കാഴ്ചകള്‍