പിറവ ത്തേക്ക് ഒരു യാത്ര ഭാഗം : 2


അഭിപ്രായ സര്‍വ്വേ 
കൂത്താട്ടു കുളം ചന്ത വാതപെരുപ്പ്‌  കൈ കാല്‍ കഴപ്പ് , സന്ധി വേദന , പുറം വേദന,  കൈ മുട്ട് വേദന , കാല്‍ മുട്ട് വേദന എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം പറ്റിയ തൈലം ആണ്  ചൂടോ  കിഴിയോ ആവിയോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല , വില പത്ത് രൂപ , പതിനഞ്ചു രൂപ , ഇരുപതു രൂപ 


Comments

Popular posts from this blog

തെരുവ് ചിത്രകാരന്‍

ഏഴിലം പാല പൂത്തു

വഴിയോര കാഴ്ചകള്‍